Władza rodzicielska to dla rodziców nie tylko prawo, ale i obowiązek. Zdarzają się takie sytuacje, że rodzice nie są w stanie temu obowiązkowi podołać bądź po prostu nie chcą. W takich sytuacjach istnieje możliwość wnioskowania do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Może to dotyczyć jednego z rodziców bądź obojga. Często ma to miejsce choćby w przypadku rozwodu.

Utrata władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przyznawana jest rodzicom z urzędu i trwa ona od urodzin dziecka to ukończenia przez nie 18 roku życia. Bywa jednak tak, że rodzice dziecka decydują się na rozwód. Najczęściej oznacza to, że dziecko pozostaje tylko przy jednym rodzicu. Drugi rodzic z kolei ma ograniczone prawa rodzicielskie lub jest ich całkowicie pozbawiony. Warto podkreślić, że zdarzają się także przypadki, w których rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej bez orzeczenia przed sąd rozwodu. Taka sytuacja ma miejsce np. wówczas, kiedy jedne z rodziców w sposób rażący zaniedbuje wychowanie dziecka bądź wręcz zagraża jego bezpieczeństwu. W takiej sytuacji drugi rodzic może złożyć wniosek o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – https://kancelariaea.pl/wladza-rodzicielska/ – najczęściej składany jest przez jednego z rodziców jednocześnie z wnioskiem o rozwód. Pamiętać trzeba, że taki wniosek musi być bardzo dokładnie sformułowany. Opisać w nim należy zakres, w jakim każdy z rodziców będzie miał prawo do podejmowania decyzji dotyczących dziecka. Jest to niezwykle ważne. Jeśli bowiem jakiś aspekt zostanie w takim wniosku pominięty, to po rozwodzie w jego zakresie decydować będą oboje rodziców. Zatem dokładnie opisane muszą być choćby kwestie związane z edukacją czy wyjazdami za granicę. Przewidzieć należy choćby to, że po rozwodzie rodzice mieszkać będą osobo. Dzielić może ich bardzo duża odległość. Lepiej jest zatem, aby sytuacji, w których konieczna będzie zgoda obojga rodziców było jak najmniej.

Cel ograniczenia władzy rodzicielskiej

Wiedzieć trzeba, że ograniczenie lub pozbawienie kogoś władzy rodzicielskiej nie jest procesem łatwym i szybkim. Istotne jest również to, że w przypadku wydania przez sąd takiej decyzji, zawsze istnieje możliwość jej cofnięcia. Celem takiego orzeczenia zawsze jest dobro dziecka. Jeśli zatem powody, dla których ograniczono władzę rodzicielską, zostały usunięte, to ograniczenie, o którym mowa może być cofnięte, zwłaszcza jeśli będzie to w interesie dziecka.

Autor: Mateusz Kierlewicz

Podobne publikacje:

Kiedy postawić na pomoc prawnika?

Pomoc prawnika jest dla wielu osób wybawieniem z kłopotów. Prawnik

Wniosek o alimenty na dzieci

Ilość związków, jaka rozpada się w dzisiejszych czasach, jest ogromna.

rodzina

Sprawy majątkowe

Prawo jest szeroką gałęzią nauki, która obejmuje szereg różnorodnych tematów.

#MYSPSA

Potrzebujesz porady prawnej? Nie wiesz co zrobić? Spokojnie – być może na naszej stronie znalazła się już odpowiedź na pytanie. Staramy się publikować wartościowe informacje i porady prawne, z których możesz skorzystać teraz, albo wtedy kiedy będziesz potrzebować.