Relacje biznesowe układają się wzorowo, kiedy obie strony umowy realizują swoje zobowiązania. Czasami jednak dochodzi – z przyczyn zawinionych lub całkowicie obiektywnych – do sytuacji w której ktoś nie opłaca faktury, nie wypłaca wynagrodzenia za dzieło lub zlecenie albo nie płaci czynszu dzierżawnego. W takich sytuacjach przydaje się właśnie windykacja należności.

Windykacja miękka i twarda – Dwie strony tej samej monety.

Windykacja należności może przybrać postać miękką lub twardą. Główna różnica polega na tym, jakie metody wykorzystujemy do zmotywowania upartego dłużnika. Windykacja miękka to najłagodniejsze formy przypominania o zadłużeniu będące w istocie postępowaniem polubownym. Mogą to być SMS-y, telefony lub wezwania do zapłaty. Pamiętajmy o tym, żeby nie były one zbyt częste i natarczywe! Zapadały już wyroki sądów, w których przyznawano dłużnikom zadośćuczynienie od wierzycieli za zbyt uciążliwą windykację. Windykacja twarda to kroki podejmowane na drodze prawnej. Jeśli dłużnik nam nie płaci, możemy zgłosić go do Krajowego Rejestru Długów, a jeśli i to nie przynosi rezultatu, konieczne jest wstąpienie na drogę sądową, a w dalszej perspektywie windykacja należności przez komornika.

Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności wyczerpać polubowne metody rozwiązania sporu (niekoniecznie wszystkie, wystarczy zwykłe wezwanie do zapłaty). Obecnie wskazanie tego faktu jest jednym z warunków formalnych pozwu i jego niedopełnienie może skutkować odrzuceniem pozwu przez Sąd.

Etapy windykacji należności

Windykacja należności to tak naprawdę chronologiczny ciąg zdarzeń, z których żadne nie może zostać pominięte, a kolejne etapy wynikają z poprzednich. Etapem pierwszym jest powstanie wymagalnego zobowiązania (https://adwokat-kaliszewski.pl/windykacja-naleznosci/) , czyli upływ terminu na spełnienie świadczenia. Może on wynikać z treści ustawy, treści czynności prawnej, a jeżeli nie jest wskazany, zobowiązanie staje się wymagalne po wezwaniu dłużnika do zapłaty. Kolejny etap to omówione już postępowanie polubowne. Po nim następuje postępowanie sądowe. Skoro mamy już wyrok lub nakaz zapłaty, musimy uzyskać na nim klauzulę wykonalności, czyli pieczęć Sądu uprawniającą nas do wywarcia przymusu komorniczego na dłużnika. Jest to tak zwane postępowanie klauzulowe. Ostatni etap to skierowanie wniosku w wszczęcie egzekucji do komornika, który wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Windykacja należności nie jest skomplikowana, ale bywa uciążliwa i długotrwała. Dlatego znacznie prościej zlecić to zadania profesjonalnej obsłudze

Przy współpracy: Adwokat Michał Kaliszewski

Autor: Mateusz Kierlewicz

Podobne publikacje:

Kiedy postawić na pomoc prawnika?

Pomoc prawnika jest dla wielu osób wybawieniem z kłopotów. Prawnik

Wniosek o alimenty na dzieci

Ilość związków, jaka rozpada się w dzisiejszych czasach, jest ogromna.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy można się ubiegać?

Władza rodzicielska to dla rodziców nie tylko prawo, ale i

#MYSPSA

Potrzebujesz porady prawnej? Nie wiesz co zrobić? Spokojnie – być może na naszej stronie znalazła się już odpowiedź na pytanie. Staramy się publikować wartościowe informacje i porady prawne, z których możesz skorzystać teraz, albo wtedy kiedy będziesz potrzebować.